Dutch Radio Scouting Award

Dutch Radio Scouting award.   (English scroll down)

Dit award is te behalen door contact te leggen met scoutstations in Nederland (PI4, PI9 stations), scoutinggroepen in Nederland die meedoen aan de Jota-Joti met /J achter de call. Scoutinggroepen die door het jaar heen een speciale call aanvragen ivm jubilea of andere speciale gebeurtenissen en ook dan gebruik kunnen maken van een /J call. Elke call is maar één keer geldig voor punten. 

 

Punten :

 Scoutstations, PI4SBR, PI9TP, PI4RS, PI4SRN, PI4BG, PI4RSA, PI4RSL, PI4SHV,                                          PI4S,PI4RSZ, PA6JAM                                                                                          5 punten

 (ook geldig met /J, /P, /LH etc.) , ook verbindingen tijdens contesten zijn geldig

Nederlandse scoutinggroepen met /J call tijdens jota-joti                                            1 punt

Speciale /J stations door het jaar heen                                                                              2 punten

SES scoutstations die op de website  (worldscoutscontest.com) vermeld worden    2 punten

Punten kunnen op alle banden en in alle modes gescoord worden.

Awards :

Houten 15 punten hiervoor tellen alleen de punten van de scoutstations (PI4SBR, PI9TP, PI4RS, PI4SRN, PI4BG, PI4RSA, PI4RSL, PI4SHV, PI4S, PI4RSZ,PA6JAM)

Brons    25 punten waarvan minimaal 2 verschillende scoutstations (PI4SBR, PI9TP, PI4RS, PI4SRN, PI4BG, PI4RSA, PI4RSL, PI4SHV, PI4S, PI4RSZ,PA6JAM) en 2 verschillende stations met /J.

Zilver     50 punten waarvan minimaal 3 verschillende scoutstations (PI4SBR, PI9TP, PI4RS, PI4SRN, PI4BG, PI4RSA, PI4RSL, PI4SHV, PI4S, PI4RSZ,PA6JAM) en 3 verschillende stations met /J.

Goud    100 punten waarvan minimaal 4 verschillende scoutstations (PI4SBR, PI9TP, PI4RS, PI4SRN, PI4BG, PI4RSA, PI4RSL, PI4SHV, PI4S, PI4RSZ,PA6JAM) en 5 verschillende stations met /J.

Voor SWL zelfde telling van gehoorde scoutstations. Wel vermelding van tegenstation in het log.

Het award is een digitaal award.

De verbindingen vanaf 1-1-2023 zijn geldig.

Award aanvragen via email bij awardmanager.

Voorbeeld log :

Datum Call Punten Mode Frequentie Opmerkingen      
01-01-2023 PI9TP 5 SSB 14.290MHz Scoutstation      
05-02-2023 PA85TP 2 PSK31 7.047MHz SESscoutstation vermeld op website      
09-04-2023 PI4SBR 5 FT-8 7.07MHz Contest CQWS      
15-04-2023 PA30TM/J 2 CW 21.003MHz Speciale /J station door het jaar      
18-08-2023 PI4RS/LH 5 FM 145.300MHz Scoutstation met /LH      
20-10-2023 PD0TTT/J 1 ECHOLINK   Nederlandse scoutingroep met /J call tijdens JOTA      
21-10-2023 PA7VBV/J 1 RTTY 28.092MHZ Nederlandse scoutingroep met /J call tijdens JOTA      
22-10-2023 PI4SRN/J 5 SSB 3.740MHz Nederlandse scoutingroep met /J call tijdens JOTA en scoutingstation      
    26 punten            
                 

73 en YIS, QSL-manager : Edwin PE5ENJ, pd5enj@msn.com

Dutch Radio Scouting award.

This award can be achieved by making contact with scout stations in the Netherlands (PI4, PI9 stations), scouting groups in the Netherlands that participate in the Jota-Joti with /J behind the call. Scouting groups that request a special call throughout the year due to anniversaries or other special events and can also make use of a /J call. Each call is only valid once for points.

Points:

Scout Stations, PI4SBR, PI9TP, PI4RS, PI4SRN, PI4BG, PI4RSA, PI4RSL, PI4SHV, PI4S,PI4RSZ, PA6JAM  5 points

(also valid with /J, /P, /LH etc.), connections during contests are also valid

Dutch scouting groups with /J call during jota-joti 1 point

Special /J stations throughout the year 2 points

SES scout stations listed on the website (worldscoutscontest.com) 2 points

Points can be scored on all tyres and in all modes.

Awards:

Wooden 15 points only count for the points of the scout stations (PI4SBR, PI9TP, PI4RS, PI4SRN, PI4BG, PI4RSA, PI4RSL, PI4SHV, PI4S, PI4RSZ,PA6JAM)

Bronze 25 points of which at least 2 different scout stations (PI4SBR, PI9TP, PI4RS, PI4SRN, PI4BG, PI4RSA, PI4RSL, PI4SHV, PI4S, PI4RSZ,PA6JAM) and 2 different stations with /J.

Silver 50 points of which at least 3 different scout stations (PI4SBR, PI9TP, PI4RS, PI4SRN, PI4BG, PI4RSA, PI4RSL, PI4SHV, PI4S, PI4RSZ,PA6JAM) and 3 different stations with /J.

Gold 100 points of which at least 4 different scout stations (PI4SBR, PI9TP, PI4RS, PI4SRN, PI4BG, PI4RSA, PI4RSL, PI4SHV, PI4S, PI4RSZ,PA6JAM) and 5 different stations with /J.

For SWL same count of scout stations heard. Mention of counter station in the log.

The award is a digital award.

The connections from 1-1-2023 are valid.

Request an award via email to the award manager.

Example log :

Date

Call

Points

Fashion

Frequency

Comments

 

 

 

01-01-2023

PI9TP

5

SSB

14.290MHz

Scout Station

 

 

 

05-02-2023

PA85TP

2

PSK31

7.047MHz

SESscoutstation listed on website

 

 

 

09-04-2023

PI4SBR

5

FT-8

7.07MHz

Contest CQWS

 

 

 

15-04-2023

PA30TM/J

2

CW

21.003MHz

Special /J station throughout the year

 

 

 

18-08-2023

PI4RS/LH

5

FM

145.300MHz

Scout station with /LH

 

 

 

20-10-2023

PD0TTT/J

1

ECHOLINK

 

Dutch scout group with /J call during JOTA

 

 

 

21-10-2023

PA7VBV/J

1

RTTY

28.092MHZ

Dutch scout group with /J call during JOTA

 

 

 

22-10-2023

PI4SRN/J

5

SSB

3.740MHz

Dutch scout group with /J call during JOTA and scouting station

 

 

 

 

 

26 points

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 and YIS, QSL Manager : Edwin PE5ENJ, pd5enj@msn.com